ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Ο Οργανισμός μας ετήσια, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα, στηρίζει το έργο του Σεβαστού Μητροπολίτη Λεμεσού με Ευρώ 3.500 για στήριξη των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Ευρώ 1.500, για στήριξη του Κέντρου Απεξάρτησης Αγίας Σκέπης. Περαιτέρω ποσό Ευρώ 1.500 τόσο τα Χριστούγεννα και όσο το Πάσχα, παραχωρείται ετήσια στον Σύνδεσμο Αυτισμού - Τμήμα Λεμεσού.