ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός LETSHELP, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του και με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων του για παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται και είναι δυνατόν, πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Πάντα με οδηγό τις αξίες και τις αρχές του Οργανισμού και με την συμμετοχή και την συμπαράσταση των φίλων του, πραγματοποιούνται κατά διαστήματα δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, καθώς επίσης και κοινωνικού χαρακτήρα όπως αιμοδοσίες.