ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Οικονομική Βοήθεια LETSHELP δίνεται στις προστατευόμενες οικογένειες με σκοπό να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες, ειδικά κατά τις περιόδους των γιορτών.

Το ίδρυμα LETSHELP, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και σύμφωνα με το καταστατικό του θα παρέχει οικονομική υποστήριξη για την πληρωμή διαφόρων αναγκών σε άπορους, αρρώστους, ηλικιωμένους και οικογένειες.

 

Ο Οργανισμός μας ετήσια, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, παραχωρεί ποσό Ευρώ 10.000-11.000 περίπου, σε δωροκουπόνια για ένδυση/υπόδηση (Ευρώ 100) και για αγορά τροφίμων (Ευρώ 100) σε 50-60 παιδιά δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Οργανισμός μέσα στο πνεύμα της κοινωνικής συνοχής, ενημερώνεται απο φορείς της κυβέρνησης, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από προσωπικές επαφές για περιπτώσεις πολιτών/οικογενειών που έχουν ανάγκη και τους παρέχει ανάλογα με τις ανάγκες τους είτε είδη πρώτων αναγκών είτε οικονομική υποστήριξη.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

1.   Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.   Να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι υπάρχει ανάγκη οικονομικής υποστήριξης.

3.   Να μην λαμβάνουν παρόμοια βοηθήματα από άλλα ιδρύματα (εξαιρείται το δημόσιο βοήθημα από κυβερνητικούς οργανισμούς).

4.   Η οικογενειακή μονάδα  δεν πρέπει να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία πέρα από την ιδιόκτητή του κατοικία.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το βοήθημα θα δίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το LETSHELP θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ληπτών του βοηθήματος, την οποία και θα διαχειρίζεται με πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύ Νόμου Περί Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.