ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ LETSHELP ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο Οργανισμός μας, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, παραχώρησε 1 σπουδαστική χορηγία σε φοιτητή Ιδιωτικού Πανεπιστημίου (UCLAN) ύψους 1000 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μελέτησε την εν λόγω αίτηση που υποβλήθηκε από τον ίδιο τον φοιτητή. Αφού έλαβε υπόψιν τόσο τις δυσκολίες (υγείας), άλλα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις επιδόσεις του φοιτητή, ενέκρινε την εν λόγω χορηγία.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού LETSHELP εύχονται στον δικαιούχο φοιτητή καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία.