ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας επιθυμεί να ενημερώσει σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης πως, για την ενίσχυση της οικογένειας της μικρής Μαρίνας (9 ετών) η οποία βρίσκεται στη Γερμανία για συνέχιση της θεραπείας της, έχει συγκεντρωθεί επίσης το ποσό των 700 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό έχει μαζευτεί από εισφορές των δικηγορικών εταιρειών SOTERIS PITTAS & CO LLC 250 ΕΥΡΩ, GIORGOS LANDAS LLC 200 ΕΥΡΩ και της εταιρείας MAGNUMSERVE LTD 250 ΕΥΡΩ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας επιθυμεί όπως εκφράσει δημόσια, τις ευχαριστίες του στις πιο πάνω εταιρείες για τις εισφορές τους.