4 ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ

Σήμερα 17-09-2019 έγινε η προκαθορισμένη συνάντηση μελών του Οργανισμού μας με το Φροντιστήριο Πυρήνας, σε συνέχεια της Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης που συνδιοργανώσαμε τον περασμένο Ιούνιο, με σκοπό και στόχο τη στήριξη φοιτητών και μαθητών.  

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τόσο οι προηγούμενες κοινές μας φιλανθρωπικές εκδηλώσεις όσο και μελλοντικές.

Είναι με μεγάλη χαρά που βλέπουμε μέσω της συνεργασίας μας με το Φροντιστήριο Πυρήνας και ιδιαίτερα με τον Διευθυντή του κ. Γιάννο Παναγιώτου το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να συμμετέχουν και να ενισχύουν διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις-εκδηλώσεις και μας τιμά ιδιαίτερα αυτή η διαχρονική πλέον συνεργασία.

Με το πέρας της συνάντησης παραδόθηκαν στο Διευθυντή του Φροντιστηρίου Πυρήνας κ. Γιάννο Παναγιώτου, από την Πρόεδρο του Οργανισμού μας κα. Κωνσταντία Πίττα, οι (4) σπουδαστικές χορηγίες ποσού Ευρώ 1.000 έκαστη.

Οι (4) αυτές σπουδαστικές χορηγίες, που προέρχονται από τα έσοδα της εκδήλωσης που συνδιοργανώσαμε τον Ιούνιο, θα παραδοθούν στους δικαιούχους φοιτητές οι οποίοι πληρούσαν τα κοινά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια του Οργανισμού LETSHELP και του Φροντιστηρίου Πυρήνας.