ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Letshelp, που εδημιουργήθη από τον κ. Σωτήρη Πίττα εκ Λευκονοίκου, και τη σύζυγό του Κωνσταντία, παραχωρεί ετήσια, έξι (6) σπουδαστικές χορηγίες ποσού Ευρώ 1500 έκαστη, για απόκτηση πρώτου πτυχίου από νέους που κατάγονται από ευάλωτες οικονομικά ομάδες.

Επιθυμία των ιδρυτών, η οποία ήδη κοινοποιήθη γραπτώς στο Δήμο Λευκονοίκου, είναι όπως η μία (1) σπουδαστική χορηγία παραχωρείται ετήσια σε ένα σπουδαστή που τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του κατάγεται από το Λευκόνοικο και είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του Δήμου Λευκονοίκου, ως επίσης και να πληροί τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που έθεσε ο οργανισμός Letshelp.

Όλες αυτές οι πληροφορίες μαζί με την αίτηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και ειδικότερα στο τμήμα Οικονομικής Βοήθειας σε άπορους Φοιτητές.

Η υποτροφία ή χορηγία, που θα παραχωρείται σε καταγόμενους από το Λευκόνοικο, θα δίνεται από αυτό το ακαδημαϊκό έτος, σε προπτυχιακούς φοιτητές εις μνήμη του Κυριάκου και Παναγιώτας Πίττα εκ Λευκονοίκου, γονέων του Ιδρυτή του Οργανισμού μας.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια, μπορείτε να το πράξετε στο ακόλουθο τηλέφωνο: 25 344560 κα. Γεωργία Πίττα, Αντιπρόσωπος του Οργανισμού ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , καθώς και της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.letshelp.eu .