ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΙΑΠΑΝΗ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού LETSHELP επισκέφθηκαν τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη, στα πλαίσια της ανακοίνωσης έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού. Ο Φίλιππος ξενάγησε τα Μέλη μας στον νέο του χώρο.