Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο TEL 00357-25344560, είτε μέσω FAX 00357-25344561 είτε και μέσω EMAIL στο secretary@letshelp.eu . Για να επικοινωνήσετε ταχυδρομικά με την Γραμματεία του Οργανισμού: Γραμματεία LETSHELP, P.O.Box 53415, CY 3302 - Λεμεσός, Κύπρος.