Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Με την άδεια και τις ευχές για ότι καλύτερο του γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη, ο Οργανισμός μας χρησιμοποιεί για σύμβολο την αποτύπωση από ένα έργο του.

Τόσο η σύνδεση αυτού του έργου του Φίλιππου με τους ιδρυτές και εμπνευστές του Οργανισμού όσο και η φιλική σχέση τους με τον ίδιο τον γλύπτη, οδήγησαν στην συμπερίληψη της αποτύπωσης του γλυπτού στο λογότυπό μας. 

Η αποτύπωση του έργου ενδιάμεσα των λέξεων ενισχύει το ίδιο το μήνυμα του Οργανισμού LETSHELP και αναδεικνύει πως με πολλή προσπάθεια και κόπο μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους και την αποστολή του Οργανισμού. Στο έργο του ο Φίλιππος απεικονίζει και εξυμνεί τον δυναμισμό της Κύπριας γυναίκας που παρόλες τις τόσες δυσκολίες που πέρασε, κυρίως κατά την διάρκεια και μετά την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, κατάφερε με τον δυναμισμό και την προσπάθεια που την διακρίνει να προχωρήσει μπροστά και να δοξαστεί.

Ο Φίλιππος με την λιτότητα που τον διακρίνει σαν άνθρωπο και την ευαισθησία για τα κοινά που τον χαρακτηρίζει σαν καλλιτέχνη πάντα στέκεται δίπλα σε κάθε μορφής φιλανθρωπικό έργο με πράξεις. Πολλοί φιλανθρωπικοί Οργανισμοί σε συνεννόηση με τον ίδιο τον Φίλιππο διοργανώνουν εκδηλώσεις στον χώρο του, το σύγχρονο Κέντρο Τεχνών ART NEST και πιο συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο του χώρου την Μικρή Σαλαμίνα, τον οποίο και παραχωρεί αφιλοκερδώς. 

Η εκτίμηση των ιδρυτών καθώς και των ανθρώπων του Οργανισμού μας στο πρόσωπο του ανθρώπου και καλλιτέχνη Φίλιππου Γιαπάνη είναι μεγάλη και διαχρονική και τον ευχαριστούμε για την ευχή του στο να χρησιμοποιήσουμε την αποτύπωση του συγκεκριμένου έργου του ως σύμβολου του Οργανισμού μας.

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε περισσότερα για το έργο και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη Φίλιππο Γιαπάνη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πατώντας εδώ, αν και θα σας παροτρύναμε να τον επισκεφτείτε κατ' ιδίαν στο χώρο του, το σύγχρονο Κέντρο Τεχνών ART NEST Φίλιππος Γιαπάνης, στο χωριό Φασούλα της Λεμεσού.