ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ?

Το Βοήθημα Σπουδών LETSHELP απευθύνεται σε Φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο ακαδημαικό έτος και η συνέχιση του Βοηθήματος βασίζεται στις ακαδημαικές επιδόσεις του φοιτητή. Βασική προυπόθεση είναι ο Φοιτητής να είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να φοιτά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα Κύπρου ή Ελλάδας εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ?

Το Βοήθημα LETSHELP για άπορες οικογένειες παρέχει οικονομική υποστήριξη για την πληρωμή διαφόρων αναγκών σε άπορους, αρρώστους, ηλικιωμένους και οικογένειες. Η οικονομική βοήθεια δίνεται κατόπιν συστάσεων από το Γραφείο Ευημερίας ή άλλους Οργανισμόυς, προσωπικών συστάσεων από φίλους του Οργανισμού και πληροφόρηση από τα ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: ΠΟΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ?

Υπεύθυνοι Λειτουργοί του Οργανισμού εξετάζουν όλα τα αιτήματα που παραλαμβάνονται και στη συνέχεια μια Επιτροπή από Μέλη του Συμβουλίου του Οργανισμού τα αξιολογεί. Η Επιτροπή καθώς και το Συμβούλιο του Οργανισμού συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ?

Ο Οργανισμός δέχεται αιτήματα, προς αξιολόγηση από τους Υπεύθυνους Λειτουργούς του, τα οποία υποβάλλονται μέσω των ειδικών φόρμων που είναι διαθέσιμες στην σελίδα ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους τα αιτήματα δεν αντιστοιχούν σε κάποια φόρμα αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ?

Ναι, ο Οργανισμός προσφέρει οικονομική βοήθεια σε μεμονομένα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη. Αυτό γίνεται όμως με προσωπική και μόνο πληροφόρηση από Μέλη και φίλους του Οργανισμού και αφού πρώτα εξεταστούν οι πληροφορίες από τους Υπεύθυνους Λειτουργούς και την Επιτροπή του Οργανισμού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΕΣ?

Ο Οργανισμός δέχεται δωρεές από φίλους κυρίως κατά τις φιλανθρωπικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί κατα διαστήματα.