ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Τα έσοδα για την χρηματοδότηση του έργου του Οργανισμού μας, προέρχονται βασικά από την ετήσια οικονομική στήριξη που λαμβάνει ο Οργανισμός μας από την Δικηγορική Εταιρεία ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΤΑΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. και MAGNUMSERVE LTD - (που διαθέτουν ετήσια ποσοστό μέχρι 2.5% του κύκλου εργασιών των) - την ετήσια στήριξη ποσού Ευρώ 5.000 που παρέχει η ελεγκτική Εταιρεία SC AUDIT LTD ως και από δωρεές και χορηγίες φίλων και υποστηρικτών του Οργανισμού μας.