ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας, η προβολή και η ενίσχυση του εθελοντισμού δίνοντας ένα χέρι βοηθείας σε όσους έχουν ανάγκη.

Επιθυμία μας να δώσουμε πίσω στην κοινωνία, να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο και στον τόπο μας και να ενισχύσουμε τον θεσμό της οικογένειας. Βασική επιδίωξη μας, να παρέχεται σε κάθε πολίτη, είτε είναι παιδί, νέος, οικογενειάρχης, ηλικιωμένος τα εφόδια για καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής του.

Μέλημα μας, τα παιδιά μας, οι νέοι μας, να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκμάθηση, στην εξέλιξη, και στην απόκτηση πτυχίου ασχέτως των οικονομικών δυσκολιών.

Έγνοια μας η στήριξη του οικογενειακού θεσμού και η υποστήριξη των μελών τόσο της κεντρικής όσο και της ευρύτερης οικογένειας.

Ευχή μας, για τον Οργανισμό, είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να έχει ως συνέχεια την πολύπλευρη ενδυνάμωση της κοινωνίας μας.